slroadlogo

Vi har samarbetat med SL Road sedan jag började på NCC

Jag måste säga att resultatet blir riktigt bra. SL Road håller en hög servicegrad och de kan agera på kort varsel vilket uppskattas i vår bransch.

Maths Eklund, Platschef, NCC Industry AB

Kontakta oss

Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom vägrengöring med högvakuumsugning. Idag är den stora utmaningen för effektiv gat- och områdesrengöring inte att ta upp skräp och grus, utan att effektivt minska luftföroreningarna i stadsmiljön.

Läs mer

PM10

PM10 anger massan av partiklar med en diameter mindre än 10 µm. Största bidraget kommer från intransport av partiklar samt uppvirvlande partiklar som bildas vid slitage av vägbanor, däck och bromsar. Kopplingen till negativa hälsoeffekter har medfört att en miljökvalitetsnorm för PM10 nu gäller fr.o.m. 1 januari 2005. En av de effektivaste åtgärderna för att minska mängden PM10 är förbättrat vägunderhåll samt upprepad gat- och områdesrengöring.

Läs mer