slroadlogo

Tjänster

SL Road erbjuder tjänster inom vägrengöring med högvakuumsugning. Idag är den stora utmaningen för effektiv gat- och områdesrengöring inte att ta upp skräp och grus, utan att effektivt minska luftföroreningarna i stadsmiljön.
Vägtrafik ger konstant upphov till fina men farliga partiklar (sk. PM10 & PM2,5) vilket leder till försämrad stadsluft, något som orsakar stora hälsoproblem världen över.
Damm och fina partiklar är också ett stort problem på många industriområden (hamnar, industrier, gruvor etc.), vilket orsakar hälso- och säkerhetsproblem.
Eftersom vatten eller vätska ofta sprinklas för att förhindra virvlande damm vid borstning, håller sig det finaste dammet kvar på marken som en uppslamning vilket resulterar i att partiklarna ligger kvar på ytorna och börjar virvla upp i luften så snart vattnet har torkat upp.

Vägrengörning

SL Road erbjuder en unik lösning genom ett effektivt dammfritt rengöringssystem med högvakuum utan att använda vatten. Högvakuumsystemet i kombination med med ett 4-stegs separationspartikelfilter avlägsnar effektivt och permanent PM10 & PM 2,5 partiklar vilket säkrar en dammfri rengöring genom hela processen som i sin tur resulterar i en nästan helt dammfri yta.

Spårrengöring

På samma sätt som med vägrengöringen så erbjuder SL Road även spårrengöring vilket möjliggör samma effektiva rengöringsprocess längs med spårvagnsvägar och andra rälsar.

Asfaltsfräsrengöring

För att asfaltsklistret som ska fixera slitlagret vid asfaltläggning ska få optimalt fäste så rengörs ytorna efter fräsning. Ytorna blir rena från damm och partiklar som försvårar vidhäftningen och bidrar till att livslängden på den nya vägen förlängs.

Rengöring av spannmålstork

Vi utför även tjänster gentemot lantbruk. För att kunna rengöra och städa ur spannmålstorkar/silos.
Och när det blivit stopp i systemet kan vi vara på plats och "dammsuga" rören.