slroadlogo

Uppsala utsedd till ”Världens globala klimatstad”

2018.10.29

År 2018 så tog Uppsala hem titeln "Världens globala klimatstad" med motiveringen ”Uppsala har ambitiösa, innovativa och vetenskapligt satta mål bland annat för förnybar energi och hållbar mobilitet. Investeringarna i transportinfrastruktur uppskattades särskilt av juryn. Trots att Uppsala är en liten stad anser juryn att den tjänar som global förebild”.

Fyrisån vid Kvarnfallet och Uppsala domkyrka.

Även om SL Roads inverkan på ett globalt plan är minimalt så känner vi oss väldigt stolta över att verka i stad med så pass högt uppsatta mål. Det inspirerar oss att göra det vi är bäst på.

Referens: UNT, Maria Zuiderveld
Fotograf: Anders Tukler