slroadlogo

Nyheter

Fyrisån vid Kvarnfallet och Uppsala domkyrka.

Uppsala utsedd till ”Världens globala klimatstad”

År 2018 så tog Uppsala hem titeln "Världens globala klimatstad" med motiveringen ”Uppsala har ambitiösa, innovativa och vetenskapligt satta mål bland annat för förnybar energi och hållbar mobilitet. Investeringarna i transportinfrastruktur uppskattades särskilt av juryn. Trots att Uppsala är en liten stad anser juryn att den tjänar som global förebild”.

Läs mer